شهیدین

مجموعه مقالاتی در زمینه معارف اسلامی

شهید اوّل، دوم، سوم و چهارم چه کسانی هستند؟

سه عالم شهید شیعه، شهید اوّل و شهید ثانی و شهید ثالث، عبارتند از: شهید اوّل:مرحوم فقیه عالی مقام، محمّد بن مکّی جبل عاملی که «شهید اوّل» لقب یافته است. او یک سال در شام حبس بود و ظرف یک هفته در زندان، کتاب اللمعة را نوشت که کتابی مختصر و در همان حال جامع فقهی است با این که تنها کتاب فقهی مرجع او، مختصر علاّمه بود. آن بزرگوار را به شهادت رساندند و سپس به دار آویخته، بدنش را سوزاندند. شهید دوم:فقیه و عالم بزرگوار، مرحوم شیخ زین الدین جبل عاملی که به «شهید ثانی مشهور است». وی را پس از این که یک ماه و چند روز حبس کردند، به شهادت رساندند. کتاب شرح لمعه، از کتابهای ارزشمند فقهی و درسی طلاّب دینی، نوشته اوست. شهید سوم:مرحوم قاضی نورالله، که صاحب کتاب شریف احقاق الحق است. او را «شهید ثالث» لقب داده‏اند. این سه شهید از فقهای بزرگ شیعه‏اند. و آیت الله سید محمد باقر صدر را نیز شهید رابع گفته‏اند.
+ نوشته شده در  ۹۰/۰۲/۱۰ساعت 9  توسط العبد  |